Kontakt

Hotel Łabędy
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 11
44-109 Gliwice
tel. +48 32 230 09 29
fax: +48 32 230 02 94
e-mail: info@hotel-labedy.pl

Map