Google Map
Hotel Łabędy - Kolejka wąskotorowa w Rudach
Kolejka wąskotorowa w Rudach Kolejka wąskotorowa w Rudach

Stacja Rudy oferuje niecodzienną możliwość przejażdzki kolejką wąskotorową (785 mm) z 1903 oraz zwiedzenia skansenu koleji wąskotorowej mieszczącego się w trzytorowej hali lokomotywowni.

Do zespołu stacyjnego należy też wodna wieża ciśnień, parterowe budynki gospodarcze i drewniana wiata. Wśród eksponatów skansenu znajdują się m.in. lokomotywy i kilkanaście wagonów.

Skansen zapewnia również przejazdy kolejką turystyczną na dwóch trasach.

Odległość od Hotelu Łabędy - 25 km.
www.kolejkarudy.pl