Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w bazie kontrahentów HOTELU ŁABĘDY mieszczącego się w Gliwicach (44-109), ul. ks. Jerzego Popiełuszki 11.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma AGROBAKAL A. CURYŁO, E. SZCZOTKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Pyskowicach (44-120), ul. Nasienna 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083368.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług hotelarskich lub promocji i marketingu produktów i usług oferowanych przez HOTEL ŁABĘDY (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie do tych celów), a także dla celów wnikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 4. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych osobowych jest marketing bezpośredni usług administratora danych, zapobieganie oszustwom, a także podtrzymanie relacji klienckiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy. Natomiast dane osobowe przetwarzane w celach promocji i marketingu produktów i usług oferowanych przez HOTEL ŁABĘDY, w tym przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej na wskazany adres e-mail (w przypadku wyrażenia zgody do tych celów) będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Dane będą przetwarzane w prawnie uzasadnionych interesach, nie dłużej niż przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu.
 1. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:
  • firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa transportu lub przesyłki kurierskiej;
  • firmom świadczącym usługi teleinformatyczne oraz wsparcia IT;
  • firmom świadczącym obsługę prawną;
  • firmom windykacyjnym;
  • bankom;
  • firmom świadczącym inne usługi zlecane przez gości.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Gdy uzna Pani/Pan, że administrator danych, przetwarza Pani/Pana dane w sposób naruszający przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje określone w niniejszej klauzuli informacyjnej nie mają zastosowania w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą dysponuje już tymi informacjami.