Google Map
Hotel Łabędy - Pałac w Pławniowicach
Pałac w Pławniowicach Pałac w Pławniowicach

Usytuowany w starym parku Pałac w Pławniowicach jest niezwykłą, prawdziwą architektoniczną perełką.

Pochodzi on z końca XIX wieku. Pałac jest malowniczą budowlą trójskrzydłową i prezentuje styl neomanieryzmu niderlandzkiego.

Cechuje go specyficzne zróżnicowanie kolorystyczne i fakturowe murów, szczególnie kamiennych detali i czerwonych ceglanych płaszczyzn ścian. Dachy budynku zdobią liczne wieże i wieżyczki, iglice i lukarny.

Obiekt po remoncie i modernizacji zaczął pełnić funkcję Ośrodka Edukacyjno- Formacyjnego Diecezji Gliwickiej.

Odległość od Hotelu Łabędy - 17 km.
www.palac.plawniowice.pl