Google Map
Hotel Łabędy - Kopalnia Guido w Zabrzu
Kopalnia Guido w Zabrzu Kopalnia Guido w Zabrzu

Kopalnia Guido to unikat na skalę europejską. Założona została w roku 1855 przez magnata i przedsiębiorcę hrabiego Guido Henckel von Donnersmarck.

Zwiedzanie kopalni dostępne jest na dwóch poziomach.

Na wyższym poziomie znajdują się stajnie końskie sprzed przeszło 100 lat, ekspozycje narzędzi górniczych oraz wystawa geologiczna; na niższym nastomiast ponad dwukilometrowy szyb górniczy prezentujący historię górnictwa oraz wyrobisko nachylone pod kątem 18 stopni.

Wycieczka po kopalni obejmuje przejazd autentyczną klatką szybową.

Odległość od Hotelu Łabędy - 16 km.
www.kopalniaguido.pl